Make your own free website on Tripod.com

 

ΑΣΤΡΙΟΥΧΑ ΠΛΟΥΤΩΝΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

 

Συηνίτης Μονζονίτης
Ελαιολιθικός Συηνίτης

Μονζοδιορίτης

Νεφελινικός Συηνίτης Γάββρος
Διορίτης Ροδογκιτιωμένος Γάββρος
Λαρβικίτης

BACK TO THE HOME PAGE